MiCuba

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe MiCuba bepaalde gegevens, waaronder je persoonsgegevens, verzamelt, gebruikt en openbaar maakt en wat je opties hierbij zijn.

Verzameling van gegevens

We ontvangen en bewaren gegevens over jou, zoals: • Gegevens die je aan ons verstrekt: we verzamelen gegevens die je aan ons verstrekt, waaronder: o je naam, e-mailadres, adres of postcode, betalingsmethode en telefoonnummer. We verzamelen deze gegevens op diverse manieren, onder meer wanneer je ze invoert tijdens het gebruik van onze service, contact hebt met onze klantenservice of deelneemt aan enquêtes of marketingpromoties; o gegevens die worden verzameld wanneer je reviews, beoordelingen of voorkeuren geeft • Gegevens die we automatisch verzamelen: we verzamelen gegevens over jou en je gebruik van onze service en over je interactie met ons en onze advertenties, alsmede gegevens over je computer of een ander apparaat waarop je onze service. Deze gegevens omvatten: o je gebruik van de MiCuba app. o details over je interactie met ons en onze klantenservice, zoals de datum, het tijdstip en de reden waarom je contact met ons hebt opgenomen en als je ons belt, je telefoonnummer en opgenomen gesprekken; • Gegevens uit andere bronnen: we kunnen de bovenstaande gegevens aanvullen met gegevens die we uit andere bronnen verkrijgen, zoals online- en offline-dataproviders. Deze aanvullende gegevens kunnen bestaan uit demografische data, op interesse gebaseerde data en surfgedrag.

Gebruik van gegevens

We gebruiken de gegevens om onze services en marketingactiviteiten te leveren, te analyseren, te beheren, te verbeteren en te personaliseren, en met je te communiceren over deze en andere onderwerpen.

Openbaarmaking van gegevens

We maken je gegevens voor bepaalde doeleinden en aan derden bekend, zoals hieronder is beschreven: • Serviceproviders: we maken gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen of contractanten ("Serviceproviders") om bepaalde services namens ons uit te voeren of ons te helpen bij de levering van services aan jou. We gebruiken bijvoorbeeld Serviceproviders om marketing-, communicatie-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren, onze service te personaliseren en optimaliseren, creditcardtransacties of andere betalingsmethoden te verwerken, klantenservice te leveren, openstaande bedragen te incasseren, gegevens te analyseren en verbeteren (waaronder gegevens over de interactie van gebruikers met onze service) en consumentenenquêtes te verwerken. Het is mogelijk dat deze Serviceproviders bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot je persoonsgegevens of andere informatie. We geven deze bedrijven alleen toestemming om je persoonsgegevens te verwerken of openbaar te maken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun diensten. • Promotionele aanbiedingen: we kunnen gezamenlijke promoties of programma's aanbieden waaraan je alleen kunt deelnemen als we je gegevens delen met derden. Bij dergelijke promoties kunnen we je naam en andere gegevens delen zodat de promotie kan worden uitgevoerd. Deze derden zijn verantwoordelijk voor hun eigen privacypraktijken. • Bescherming van MiCuba en anderen: MiCuba en haar Serviceproviders kunnen je persoonsgegevens en andere gegevens openbaar maken of anderszins gebruiken als wij of zij redelijkerwijs van mening zijn dat deze openbaarmaking nodig is om (a) toepasselijke wetten, voorschriften, juridische procedures of verzoeken van overheden na te leven, (b) naleving van toepasselijke gebruiksvoorwaarden te handhaven, waaronder onderzoek naar potentiële overtredingen hiervan, (c) illegale of vermeende illegale activiteiten (waaronder betalingsfraude) alsmede technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken of (d) schending van rechten, eigendom of veiligheid van MiCuba, gebruikers of het publiek te voorkomen, zoals wettelijk vereist is of is toegestaan. • Zakelijke overdrachten: in verband met reorganisaties, herstructureringen, fusies, verkopen of andere overdrachten van bedrijfsmiddelen dragen we gegevens over, waaronder persoonsgegevens, op voorwaarde dat de ontvangende partij ermee instemt om je persoonsgegevens te respecteren op een wijze die aansluit bij onze Privacyverklaring. Wanneer we gegevens delen en daarbij persoonsgegevens overbrengen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte en naar andere regio's met een uitgebreide wetgeving inzake gegevensbescherming, zorgen we ervoor dat de gegevens worden overgebracht overeenkomstig deze Privacyverklaring en zoals is toegestaan op grond van toepasselijke privacywetgeving. Je kunt er ook voor kiezen om je gegevens op de volgende manieren openbaar te maken: • Bepaalde delen van onze service kunnen een functie bevatten waarmee je gegevens kunt delen per e-mail, sms, social media of andere toepassingen door gebruik te maken van de clients en toepassingen op je smart apparaat. • Via plug-ins voor social media (waaronder plug-ins die door Facebook, Twitter, Pinterest en Google worden aangeboden) kun je gegevens op deze platforms delen. Plug-ins en toepassingen voor social media worden beheerd door de betreffende sociale netwerken en zijn onderworpen aan hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. met toegang tot je account. Als je niet wilt dat ze je profiel gebruiken of bijwerken, dien je dat duidelijk te maken.

Je gegevens en rechten

Je kunt een verzoek indienen om toegang tot je persoonlijke gegevens te verkrijgen of onjuiste persoonlijke informatie die wij over jou hebben, corrigeren of bijwerken. Je kunt dit het eenvoudigst doen door ons via e-mail te contacteren. Je kunt ons ook vragen om persoonsgegevens die we over jou hebben, te verwijderen. Als je een verzoek wilt indienen of een andere vraag hebt over onze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen via info@micuba.nl. We kunnen verzoeken weigeren die onredelijk zijn of waarvoor een reactie wettelijk niet vereist is, zoals verzoeken die extreem onpraktisch zijn, waarvoor onevenredige technische inspanningen nodig zouden .

Beveiliging

We hebben redelijke administratieve, logische, fysieke en bestuursmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang, gebruik en wijziging. Helaas is er geen enkele maatregel die 100% zekerheid biedt. Daarom kunnen we de veiligheid van je gegevens niet garanderen.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We werken deze privacyverklaring regelmatig bij om te kunnen blijven voldoen aan wijzigingen in de juridische, wettelijke en operationele vereisten. We kondigen dergelijke wijzigingen (met inbegrip van de ingangsdatum) aan in overeenstemming met de wet. Als je de MiCuba-service blijft gebruiken nadat deze updates van kracht zijn, betekent dit dat je deze wijzigingen accepteert. Als je updates van deze Privacyverklaring niet accepteert, kun je je gebruik van onze services stopzetten. Raadpleeg het gedeelte 'Laatst bijgewerkt' hieronder als je wilt weten wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt. Laatst bijgewerkt: 28 december 2017

MiCuba

MiCuba BV
Reisspecialist in Cuba

K.V.K 70278547
B.T.W 8504.13.758.B01

Over ons

Vereniging van Kleinschalige Reisorganis
Garantiefonds GGTO
Travelife.jfif

Volg ons

© MiCuba - 2020