top of page

Privacyverklaring


Openbaarmaking van gegevens
We maken je gegevens voor bepaalde doeleinden en aan derden bekend, zoals hieronder is beschreven:

- Serviceproviders: we maken gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen of contractanten ("Serviceproviders") om bepaalde services namens ons uit te voeren of ons te helpen bij de levering van services aan jou. We gebruiken bijvoorbeeld Serviceproviders om marketing-, communicatie-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren, onze service te personaliseren en optimaliseren, creditcardtransacties of andere betalingsmethoden te verwerken, klantenservice te leveren, openstaande bedragen te incasseren, gegevens te analyseren en verbeteren (waaronder gegevens over de interactie van gebruikers met onze service) en consumentenenquêtes te verwerken. Het is mogelijk dat deze Serviceproviders bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot je persoonsgegevens of andere informatie. We geven deze bedrijven alleen toestemming om je persoonsgegevens te verwerken of openbaar te maken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun diensten.

- Promotionele aanbiedingen: we kunnen gezamenlijke promoties of programma's aanbieden waaraan je alleen kunt deelnemen als we je gegevens delen met derden. Bij dergelijke promoties kunnen we je naam en andere gegevens delen zodat de promotie kan worden uitgevoerd. Deze derden zijn verantwoordelijk voor hun eigen privacy praktijken.

- Bescherming van MiCuba en anderen: MiCuba en haar Serviceproviders kunnen je persoonsgegevens en andere gegevens openbaar maken of anderszins gebruiken als wij of zij redelijkerwijs van mening zijn dat deze openbaarmaking nodig is om (a) toepasselijke wetten, voorschriften, juridische procedures of verzoeken van overheden na te leven, (b) naleving van toepasselijke gebruiksvoorwaarden te handhaven, waaronder onderzoek naar potentiële overtredingen hiervan, (c) illegale of vermeende illegale activiteiten (waaronder betalingsfraude) alsmede technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken of (d) schending van rechten, eigendom of veiligheid van MiCuba, gebruikers of het publiek te voorkomen, zoals wettelijk vereist is of is toegestaan.

- Zakelijke overdrachten: in verband met reorganisaties, herstructureringen, fusies, verkopen of andere overdrachten van bedrijfsmiddelen dragen we gegevens over, waaronder persoonsgegevens, op voorwaarde dat de ontvangende partij ermee instemt om je persoonsgegevens te respecteren op een wijze die aansluit bij onze Privacyverklaring. Wanneer we gegevens delen en daarbij persoonsgegevens overbrengen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte en naar andere regio's met een uitgebreide wetgeving inzake gegevensbescherming, zorgen we ervoor dat de gegevens worden overgebracht overeenkomstig deze Privacyverklaring en zoals is toegestaan op grond van toepasselijke privacywetgeving.

Je kunt er ook voor kiezen om je gegevens op de volgende manieren openbaar te maken:
- Bepaalde delen van onze service kunnen een functie bevatten waarmee je gegevens kunt delen per e-mail, sms, social media door middel van het gebruik van je smartphone.

- Via plug-ins voor sociale media (waaronder plug-ins die door Facebook, Twitter, Pinterest en Google worden aangeboden) kun je gegevens op deze platforms delen. Plug-ins en toepassingen voor sociale media worden beheerd door de betreffende sociale netwerken en zijn onderworpen aan hun gebruiksvoorwaarden en privacy beleid. met toegang tot je account. Als je niet wilt dat ze je profiel gebruiken of bijwerken, dien je dat duidelijk te maken.

Beveiliging
We hebben redelijke administratieve, logische, fysieke en bestuursmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang, gebruik en wijziging. Helaas is er geen enkele maatregel die 100% zekerheid biedt. Daarom kunnen we de veiligheid van je gegevens niet garanderen. Als de reiziger MiCuba een digitale kopie van het paspoort stuurt, is de reiziger verantwoordelijk voor het afdekken van het BSN-nummer. MiCuba is niet aansprakelijk voor eventuele gevolge.   

Laatste update: 10 februari 2023


 

bottom of page